top of page

Verksamhetsplan 2024

Föreningen Sege Parks Stadsodlings verksamhetsplan för 2024. 

Odlingslådorna 

Under året 2024 kommer vi ha tillgång till 5 odlingslådor (totalt 50kvm). 

Det fanns stark önskemål om "gemensamhetsodling" från många boende. Men detta har i praktiken inneburit många långa möten som inte alla hade tid för. Vi kommer att utforska möjlighet för hur vi kan genomföra denna "gemensamhetsodling" på bästa sätt under detta år

 

Lådan i mitten används som guerilla odlingslådan, då är vem som helst, oavsett medlemskap, kan sätta planta och odla. 

Samtliga styrelseledamöter ansvarar för att ta hand om resten av de lådorna, samt att anordna öppna odlingaträffar under säsongen (ca. en träff/månad) för att skapa möten och möjligheter att delta i odling för alla boende i Sege Park och närområden.

Vill du börja odla med oss, är du välkommen att delta i de odlingaträffarna och prata med oss styrelse! Du kan också hitta oss på WhatsApp chatt och facebook grupp

Externa stöd för huvudinkomstkälla 

Under året 2024 har vi möjlighet för att få stöd från kvartersutvecklare Drevet. Vi får till exempel kostnadsfri tillgång till möteslokal, budget för fika vid träffarna, och små verktyg och material!

Tillgång till odlingslådorna är kostnadsfri enligt Malmö stads avtal. 

Förutom det undersöker vi möjligheten för andra externa stöd så att vi kan bedriva flera roliga aktiviteter för medlemmar och boende. Tipsa oss om det finns bidragsmöjlighet som kan passa vår föreningen! Är du duktig för att ansöka bidrag? vi tar tacksam emot din hjälp! Varje små hjälp räknas! 

Medlemskap 2024 

Medlemskap för 2024 är kostnadsfri. Medlemskap innebär att du ta del av stadgar. 

Aktiv deltagande är inte obligatoriskt men mycket uppskattas. 
Som en nystartat föreningen behöver vi allt hjälp som finns. Kom jättegärna till träffar och evenemang, dela med oss era odlings erfarenhet, och var en del av förenings utveckling! 

bottom of page