top of page

Hur organiseras hållbarhetsarbete
i Sege Park?

I bostadsområde Sege Park organiseras samarbete för att bygga förutsättning för hållbar livsstil i hela området. 

Byggherrargrupp

Hållbar livsstil kräver samarbete mellan olika sektorer. Vid etablering av bostadsområde krävdes Malmö stad till alla byggherrar som bygger bostader i Sege Park att skapa en grupp (gruppen skapade en förening som heter "Delning i Sege Park ekonomisk förening"), och träffa regelbundet för att diskutera och utveckla hållbarhetslösningar tillsammans. 

Resultat blev till exempel gemensam inköp av bil- och lådcykelpool.

Annan lösning är delning av verktyg. Några hus har egna delning där man kan låna verktyg som skruvdragare. Det kommer också etableras verktygpool för hela Sege Park område. 

Drevets uppdrag

Drevet anlitades som kvartérsutvecklare i Sege Park. Vår största uppdrag är att utveckla delningssystem i område. Drevet jobbar också för att främja gemenskap i område genom att utveckla mötesplats, evenemang och träffar samt underlätta utveckling av områdes odlingförening tillsammans med boende i Sege Park. 

Vad är Drevet? 

Drevet började som ett ABF-projekt med finansiering av Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet var att lära ensamkommande ungdomar olika typer av hantverk och samtidigt starta, utveckla och driva ett arbetsintegrerande socialt företag. 

Drevet logga sege park.png

Företag erbjuder heltäckande och holistisk lösning till frågor i samhälle, speciellt inom område som handlar om resursåtervinning och mobilitetsåtgärd. 

Tool Shed
Ecology Gardening Tour

Boende som huvudroll

Hållbarhet handlar inte bara om teknisk lösningar som effektiviserar energiförbrukning av själva hus utan mer sociala och mjuka verktyg såsom gemensam ansvarstagande, kommunikation mellan invånarna och norm som påverkar individuella beteende viktigt att bygga hållbar livsstil. Sådana sociala verktyg kan utvecklas bäst tillsammans med invånarna själva. 

Detta betyder inte nödvändigtvis att invånarna förväntas lägga mycket frivilligt tid för community utan det handlar mer om att medborgarna ökar agentskap i sitt eget liv och bestämma sin livsvillkor tillsammans med andra. 

Man kan till exempel delta i olika evenemang och aktiviteter i område, dela sin idéer om hållbar community byggande eller till och med initiera någon engagemang själv eller med andra boende. 

bottom of page