top of page

sön 26 maj

|

Navet i Sege Park

Årsmöte - Sege Parks områdesförening

Kom till årsmöte för ny områdesförening i område! Alla är välkomna!

Årsmöte - Sege Parks områdesförening
Årsmöte - Sege Parks områdesförening

Tid och plats

26 maj 2024 17:00 – 19:00

Navet i Sege Park, Tekla Thomassons g 15, 212 24 Malmö

Om evenemanget

Välkomna till årsmöte för Sege Parks områdesförening! Alla som är intresserade i nyskapade förenings verksamhet är välkomna! (Rösträtt erhålls endast för medlemmar.)

Bli medlem idag 

Du kan läsa mer om föreningen här. 

Dagordning

Formella dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötesordförande, sekreterare samt en justerare 
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Ekonomisk rapport
 7. Revisorns berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Valfrågor (av styrelse med mera)
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 11. Förslag från medlemmar och styrelse
 12. Mötets avslutande

Vill du vara med i styrelse?

Just nu sitter interim styrelse för föreningen.

På årsmöte kommer styrelse förnyas. Vill du engageda dig i området ställa upp gärna! 

Som en styrelse förväntar vi att du delta i några möte (ca. 4 gånger om året, datum bestäms tillsammans) så att vår samarbete blir smydigt och effektivt. 

Motion

Motion skickas till segepark@drevet.org senast två veckor innan mötet.

Välkomna! 

Dela detta evenemang

bottom of page