top of page

Sege Parks områdesförening

Områdesföreningen är tänkt att vara den drivande kraften i området. Syftet med föreningen är att etablera en formell organisation som kan föra boendes talan, initiera och driva projekt och eventuellt så småningom ta över drift av mötesplats och delningshubb. Vi hoppas att så många som möjligt vill engagera sig i föreningen så att den med rätta kan representera boende i Sege park!

2023_1117_20040900.jpg

Föreningens uppdrag 

I stadgarna definieras föreningens uppdrag såhär: 

  • skapa möten och sociala aktiviteter mellan boende i området Sege park och dess grannområden, i syfte att skapa gemenskap, samverkan, kunskapsutjämning och kollektiv omsorg om varandra, vårt område och vår planet. 

  • främja initiativ till och samtal om konst, kultur, hantverk, återbruk och andra kreativa uttryck.

  • främja kollektiv organisering och initiativ i området Sege park och dess grannområden som syftar till att göra samhället mer hållbart. 

Varför behöver vi en förening?  

Engagemanget bland boende i Sege park är stort. Redan idag arrangerar boende själva regelbundet brädspelsträffar, seniorträffar och odlingsträffar. Tanken är att mötesplatsen och delningstjänster i förlängningen ska tas över och organiseras av boende själva. Med en områdesförening i ryggen ökar möjligheten att söka stöd från myndigheter, organisationer och stiftelser. En förening kan också vara formell part i dialog med staden, fastighetsägare och andra aktörer.

Initiativet till områdesföreningen kom från områdesaktören Drevet. Drevets uppdrag är att under ett och ett halvt år bygga gemenskap och skapa förutsättningar för ett gott och hållbart liv för boende i Sege Park. 

Processen att bygga upp en förening förutsätter engagemang och driv hos boende i området. Tanken är att vid årsmötet i maj välja in en helt ny styrelse med engagerade boende från olika fastigheter i området. Då lämnar Drevet över det formella ansvaret men fortsätter gärna underlätta administration och processledning vid behov. Förhoppningen är att föreningen vill ta en aktiv roll i att göra Sege park till ett område där hållbarhetsambitionerna är höga!  

Gå med i föreningen

Nedan kan du läsa mer om hur du kan engagera dig i föreningen och området! 

Bli en medlem & boka plats för årsmöte 

I år är det gratis att bli medlem. Och även om det inte krävs medlemskap för att få delta i områdets aktiviteter, hjälper det oss att ha koll på hur stort intresset ör för olika aktiviteter och vilka som deltar. Som medlem har du rösträtt på årsmötet och kan därmed vara med och påverka utvecklingen i området. 

Årsmöte är föreningens viktigaste beslutsfattande tillfälle. Datum för årsmötet är den 26e maj (sön) kl.17-19 

Anmäl dig via länken ovan innan den 30e april om du vill delta på årsmötet så att vi kan fixa fika som räcker till alla! Du kan ansöka om medlemskap via samma länk. 

Den som missat att anmäla sig, är ändå välkommen i mån av plats i lokalen! 

Delta i evenemang i området

Vill du lära känna dina grannar och få en bild av vad som händer i området innan du blir medlem, är ett tips  att kolla in evenemangssidan som ständigt uppdateras.

Prata med dina grannar 

Vi använder WhatsApp Community för en digital kanal där boende enkelt kan kommunicera med varandra. Har du några frågor är det stor chans att få svar från andra boende här.

Förutom en allmän chattgrupp finns det flera grupper med olika teman (barn, senior, brädspel, träning osv). Du kommer hitta alla grupper när du gå med i den allmänna gruppen genom länken nedan. 

Prata med Drevet 

Har du fler frågor om områdesföreningen? Tveka inte att ta kontakt med Drevet som samordnar aktiviteter och mötesplatser i området. 

Du kan antingen mejla på segepark@drevet.org eller besöka mötesplatsen navet. 

bottom of page