top of page

Drevet i Sege Park

Drevet family.jpg

Drevets uppdrag

Drevet är kvartérsutvecklare i Sege Park. Det betyder att vi fått i uppdrag av områdets byggherrar att utveckla mötesplats och delningssystem samt främja gemenskap och engagemang i området genom att bjuda in till aktiviteter, evenemang och träffar tillsammans med boende i Sege Park. 

Vad är Drevet? 
Drevet logga sege park.png

Drevet började som ett ABF-projekt med finansiering av Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet var att lära ensamkommande ungdomar olika typer av hantverk och samtidigt starta, utveckla och driva ett arbetsintegrerande socialt företag. 

Företag erbjuder heltäckande och holistisk lösning till frågor i samhälle, speciellt inom område som handlar om resursåtervinning och mobilitetsåtgärd. 

bottom of page