top of page

sön 28 apr.

|

Navet i Sege Park

Årsmöte - Sege Parks Stadsodling

Kom till årsmöte för ny odlingsförening i område! Alla är välkomna!

Årsmöte - Sege Parks Stadsodling
Årsmöte - Sege Parks Stadsodling

Tid och plats

28 apr. 2024 15:00 – 17:00

Navet i Sege Park, Tekla Thomassons g 15, Malmö, Sweden

Om evenemanget

Välkomna till årsmöte för Sege Parks Stadsodling! Alla som är intresserade i nyskapade odlingsförenings verksamhet är välkomna! (Rösträtt erhålls endast för medlemmar.) 

Bli medlem idag 

Du kan läsa mer om föreningen här inklusiv preliminär verksamhetsplan för året 2024. 

Dagordning 

Formella dagordning 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötesordförande, sekreterare samt en justerare som jämte ordförande justerar mötesprotokollet
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Ekonomisk rapport
 7. Revisorns berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Valfrågor (av styrelse med mera)
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 11. Förslag från medlemmar och styrelse
 12. Mötets avslutande

Vill du vara med i styrelse? 

Just nu sitter interim styrelse för föreningen. 

På årsmöte kommer styrelse förnyas. Vill du engageda dig i områdets odling ställa upp gärna! Vi är alla nya till rollen, så vi hjälps åt! 

Som en styrelse förväntar vi att du delta i minst en träff per månad så att vår samarbete blir sydigt och effektivt! Är du inte tillgänglig på söndagar då flesta träffarna är planerade, ställa upp ändå, och berätta hur du tänker engagera dig! 

Motion 

Motion skickas till kana.okabe2@gmail.com senast två veckor innan mötet. 

Välkomna! 

Sege Parks Stadsodling Styrelse 

Dela detta evenemang

bottom of page