top of page

Årsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse för Sege Parks stadsodling i Malmö verksamhetsåret 2023. 

Styrelsen har bestått av 
Ordförande: Kana Okabe 
Sekreterare: Dominique Bruno Picasso, Emilia Andersson Paredes 
Kassör: Ava Lemark 

Verksamheten 

Under 2023 startade vi en odlingsförening och under mars 2024 signerade vi avtal med Malmö stad och skaffade organisationsnummer så att vi i föreningen nu från och med den första april har tillåtelse att odla i de fem stycken utsatta odlingslådorna på Östra sjukhusgatan.

Under 2024 har odlingsföreningen haft återkommande odlingsmöten då vi har diskuterat tillsammans hur odlingen ska gå till, vad vi kan odla och vi har även börjat förbereda genom att för-så olika grönsaker och plantor tillsammans. Vi hoppas och önskar i framtiden utöka odlingsföreingen och eventuellt få mer yta att kunna odla på med syftet att skapa gemenskap i området och kunna odla tillsammans.

Vi har startat en
whatsapp-grupp för att underlätta kommunikationen och vi lägger ut information om möten på Sege parks stadsodlings egen hemsida

bottom of page