top of page

Vad är stadsodling

Vår gemensamma odling i Sege Park kommer att organiseras som en av Stadsodlingar i Malmö. Vad är stadsodling? Vad är det som gäller? 

Rooftop Garden

Vad är Stadsodling 

Verksamhet som utnyttja allmän platsmark för gemensam odling förklaras ofta som "Stadsodling" och det finns tiotals exempel redan i Malmö. Ett exempel som ligger närmast oss är Beijers Parks Stadsodling

Sådana anordning har möjlighet att kunna göra allmänt mark mer attraktivt och livligt. Malmö stad vill därför stödja förening genom att förse tillgång till mark, frisk jord och bevattningsmöjlighet osv. Förening har i sin tur ansvar för att följa riktlinjer, såsom användning av ekologisk material och öppet tillgänglighet till allmänhet. Mer om allmänna bestämmelser för odling på allmän platsmark kan du läsa på länken nedan. 

Stadsodlingsnätverket i Malmö  

Olika aktörer som rör stadsodlingsrörelse i Malmö bildar "Stadsodlingsnätverket". Här samlas själva odlarna i stadsodlingsprojekt, folkbildning (som Studiefrämjandet) samt berörda tjänstemän inom kommun. Deltagarna i Stadsodlingsnätverket träffas regelbundet för att dela kunskap och bilda kontakt. 

När vi har skrivit avtal med Malmö stad kommer vi också ingå i detta nätverk som en förening. Därför innebär deltagande av Sege Parks odlingsförening också att möjlighet att utvidga din nätverk och träffa folk från olika delar i staden som delar intresse. 

Family Garden

“Stadsodlingar är en viktig del av Malmös stadsbild och bidrar med flera viktiga värden; social gemenskap i området, biologisk mångfald, folkhälsa, förståelse för naturen, attraktivitet och trygghet.​ 

 

("Stadsodling" i Malmö stads webbsida

Mer om odling

Odlingsyta och tidsplan

Förening "Sege Parks Stadsodling"

Hänga med odlingsintresserade grannar

På Sege Parks gemenskapsodling behöver du inte vara bosatt i Sege Park utan alla som vill vara med är välkomna! 

Community Garden
bottom of page