top of page

Odlingsytor och tidsplan

I Sege Park har det planerats från början att alla boende som vill odla kommer att få tillgång till odling. Det finns flera alternativ hur man kan odla i Sege Park. 

Vegetable Garden

Odlingsyta 

I Sege Park kommer det byggs ca. 1000 kvm odlingsyta som boende själva kan bestämma över, organisera och bedriva. Som en boende i Sege park och närliggande område kan du få tillgång till de nya odlingaytorna genom att gå med i föreningen "Sege Parks Stadsodling". 

Odlingsyta för 2024 och tidsplan för flera ytor 

Odlingsytorna färdigställs stegvis. Under 2024 april kommer 5 stk odlingslådor (ca. 50kvm totalt) på Östra Sjukhusgatan bli färdiga och tillgängliga för de som vill odla.

Större odlingsyta på ca. 1000kvm kommer etableras mellan Östra Sjukhusgatan och Ebba Ströms gata. Denna ytan används just nu som lastplats samt parkering för byggarbetare. Etablering av odlingsytor börjar när denna mark blir tillgänglig för odling. Det finns i dagsläget ingen klar tidsplan för när vi kan ta marken i bruk. 

Annan odlingsmöjligheter 

Vid behov kan Sege Parks odlingsförening ha möjlighet att utöka odlingsmöjligheterna i området på allmänt mark. Vi förhandlar till exempel att odla på ytan precis innanför portalen till Östra sjukhusgatan. 

Denna förhandling genomförs mellan Malmö stad och 
odlingsförening. Vill du vara med i denna diskussion är du mycket välkommen! Läs sidan om odlingsföreningen för att veta mer om hur du kan engagera dig. 

Vill du odla närmare var du bor, t.ex på gemensam gården på din flerbostadshus, kan du också själv prata med din hyresvärd eller bostadsförening. Tips är att samla intresse hos dina grannar och prata ihop hur ni vill ordna odling! Utnyttja t.ex. kommunikationskanaler såsom Sege Parks odlingsgrupp WhatsApp-chattgrupp

Det finns också flera befintliga odlingslotter i och runt Sege Park där du kan hyra själv odlingsyta årsvis av Malmö stad. Till skillnad från nya odlingsytorna som styrs av boendegruppen, styrs odlingslotter av Malmö stad (Fastighets- och gatukontoret). Läs mer om var de odlingslotterna ligger, och hur du kan anmäla intresse på länken nedan. 

Vatten, boden 

En vattenutkastare finns nära första två lådorna på Östra sjukhusgatan, samt ytterligare en vattenutkastare beställdes på andra änden också.

En bod vid byggnad 3 kan vi låna av Malmö stad för att spara gemensam verktyg inkl. slang.

Mer om odling

Förening "Sege Parks Stadsodling"

Vad är stadsodling?

Hänga med odlingsintresserade grannar

På Sege Parks gemenskapsodling behöver du inte vara bosatt i Sege Park utan alla som vill vara med är välkomna! 

Community Garden
bottom of page